• Klub Wolontariusza •

W naszej szkole działa grupa ochotników czyli wolontariuszy, którzy pomagają młodszym dzieciom, dzieciom, rówieśnikom, osobom dorosłym oraz zwierzętom. Szeroka działalność tych młodych ludzi przynosi im mnóstwo korzyści niematerialnych.

• "Program "Mediator" •

Autorski Program Edukacyjno – Profilaktyczny „Mediator” realizujemy od 2005 roku. W swej pierwotnej wersji kierowany był do ograniczonej grupy uczniów gimnazjum, reprezentujących wybrane klasy pierwsze i drugie.

• Nasze Zdrowie •

Cała społeczność naszej szkoły bierze cyklicznie udział w wielu warsztatach i prelekcjach oraz projektach z zakresu promocji zdrowia fizycznego (nasz organizm), psychicznego (nasze uczucia i emocje) i społecznego ( relacje interpersonalne – międzyludzkie)

• "Otwarta Czwórka" •

Główne cele Programu Aktywności Uczniów na Rzecz Środowiska Lokalnego „Otwarta czwórka” to otwarcie szkoły na potrzeby środowiska, udzielanie wsparcia młodszym kolegom oraz pokazanie im naszej szkoły i jej „pozytywnie zakręconych” uczniów.

• Klasy w akcji •

Co roku każda klasa przygotowuje swoją klasową prezentację. W proponowanych przez uczniów działaniach bierze udział cała społeczność szkolna a dla klas jest to świetna okazja do budowania relacji, podejmowania współpracy i wiele wiele więcej!

www.000webhost.com